Dragi români din Regatul Spaniei, încă dinainte de intrarea României în Uniunea Europeană, Madridul a fost printre primele capitale care au implementat prevederile Cartei Europene a Minorităților Etnice și a fost un susținător fervent al parcursului european și euro-atlantic al țării noastre. Acest aspect s-a accentuat odată cu intrarea României în UE și cu creșterea prezenței concetățenilor noștri în Spania.

Sprijinul de care a beneficiat țara noastră din partea autorităților de la Madrid are două componente majore, unul istoric și unul generat de voi, cei care lucrați zi de zi în Spania. Cel istoric îl puteți regăsi și pe stema monarhiei spaniole, care a adoptat ca simboluri heraldice două însemne aparținând strămoșilor noștri daci, jugul și săgețile. De asemenea, locuitorii peninsulei hispanice nu i-au uitat pe românii care s-au jertjit în timpul Războiului Civil Spaniol.

Însă, cea mai importantă contribuție ați avut-o voi, prin munca depusă zi de zi în diverse ramuri ale economiei spaniole, în spitalele și instituțiile de învățământ sau pe ogoarele Spaniei. Ca urmare a acestui devotament al vostru, autoritățile de la Madrid v-au oferit o serie de facilități, dintre care se remarcă dreptul la asociere, libertatea religiei sau dreptul de a alege și a fi aleși în structurile locale. Din aceste motive, unii dintre voi sunteți consilieri locali sau municipali în diverse provincii și orașe spaniole. Din pacate, toate aceste lucruri au fost făcute doar de voi, fără sprijinul clasei politice de la București, care își aduce aminte de conaționalii din Spania doar în perioadele electorale. Politicienii de până acum, chiar dacă unii au fost vremelnici la putere, nu au fost interesați de nopțile voastre nedormite, de visele și năzuințele voastre, de dorul de casă, de copii, de frați sau de părinți.

Din aceste motive au fost nepăsători față de sentimentul dezrădăcinării simțit din lipsa accesului la cultura, religia și tradițiile românești, dar mai ales de absența familiei. Depărtarea față de copiii voștri a fost generată, în principal, de imposibilitatea integrării imediate a acestora în sistemul educațional spaniol, bariera limbii fiind una de netrecut într-o primă fază.

Cu toate că, respectând articolul 2 al Constituției Regatului Spaniei, care prevede că „este necesar de a promova măsuri pentru ca minoritățile etnice, lingvistice și religioase să-și păstreze și să-și dezvolte viața socială și culturală”, autoritățile de la Madrid nu au putut face decât puține lucruri în acest sens, din cauza inexistenței unei solicitări exprese a comunității române, aspect de care ar fi trebuit să se îngrijească reprezentanții românilor de peste hotare din Parlamentul României.

Având în vedere lipsa de interes a reprezentanților actualei clase politice din România față de necesitățile comunității române din Spania, Partidul Patrioților își propune ca principal program politic pentru voi, să îndrepte toate aceste neajunsuri și să reușească includerea comunității române în cadrul minorităților etnice din Regatul Spaniei.

Acest lucru v-ar oferi vouă, românilor din Spania, o serie de avantaje dintre care enumerăm:

  1. Înființarea unor clase cu predare în limba română pentru copii comunității. Acesta ar trebui să se realizeze cu cadre didactice din țara noastră sau pregătite pe plan local, cu finanțare de la bugetul de stat al Regatului Spaniei. Programa școlară va respecta atât prevederile din Spania, cât și din România; 2. Păstrarea grafiei numelor concetățenilor noștri, aspect care va facilita o mai ușoară recunoaștere a studiilor și anilor de muncă necesari avansării în poziții mai bine plătite sau ieșirii la pensie. De asemenea, se va evita „spaniolizarea” comunității române; 3. Adoptarea de către legislativul de la Madrid a unor norme legale care să pedepsească intoleranța și eventualele abuzuri la care ați putea fi supuși voi; 4. Reprezentarea comunității la nivelul Parlamentului Spaniol pentru ca problemele voastre să fie cunoscute de autoritățile de la Madrid; 5. Înființarea unor programe și emisiuni radio-tv, în limba română, destinate compatrioților noștri. Totodată, finanțarea de la bugetul de stat a publicațiilor în limba română.

Pentru atingerea acestor obiective este necesar să fie creată o masă critică de persoane care să determine autoritățile să răspundă nevoilor voastre. În consecință, ar fi util ca voi, membrii comunității române din Spania, să vă alăturați reprezentanților organizațiilor și filialelor Partidului Patrioților din Spania și să acordați încrederea voastră acest ei formațiuni politice.

De asemenea, va trebui ca, împreună, la viitoarele alegeri parlamentare, să sancționăm prin votul nostru lipsa de interes a partidelor politice românești care au fost până acum la guvernare și să votăm cu toții Partidul Patrioților. Prin acesta urmărim ca formațiunea politică menționată să aibă acces în Parlamentul României și să-i conferim mandatul de a negocia cu autoritățile spaniole, în numele nostru, modul de îndeplinire a obiectivelor urmărite.

Suntem conștienți că drumul va fi unul lung și plin de obstacole, ridicate mai ales de actuala clasă politică, dat suntem convinși că, doar împreună, vom putea reuși.

Iulian Surugiu
Presedinte Partidul Patrioților