Crearea și organizarea unui Minister al Sănătății Statului Român după modelul țărilor civilizate, cu respectarea tuturor normelor și standardelor moderne.

Reorganizarea întregului sistem sanitar.

Inventarierea și verificarea faptică și scriptică a tuturor Spitalelor, Sanatoriilor, Bazelor de tratament etc. existente pe teritoriul României pentru cadastrarea și intabularea lor în Patrimoniul Statului Român pentru a putea fi puse la dispoziția Ministerului Sănătății Publice gratuit, în vederea desfășurării efectiv a activităților pentru care au fost create și destinate.

Înființarea la nivel național, în cadrul Ministerului Sănătății Publice, a unui departament special coordonat direct de către Ministrul de resort pentru asigurarea efectivă a sănătății publice, strict doar cu această activitate.

Asigurarea și crearea la nivel național, în mod echilibrat pe toată zona geografică de infrastructură (spitale, clinici), a tuturor specialităților care vor fi dotate cu aparatură și tehnologia necesară în vederea diagnosticării și tratării a tuturor afecțiunilor constatate și intervenția în timp util, asigurindu-se în acest mod accesul tuturor cetățenilor care trăiesc și muncesc în România, indiferent de vârsta, religie, sex.

Crearea la nivel național, în directa subordine a Ministerului Sănătății Publice, a unei Structuri pentru aprovizionarea cu aparatură medicală și medicamente în vederea repartizării în mod echilibrat și coordonat pe tot teritoriul României.

Inventarierea, reorganizarea și restructurarea la nivel geografic, pe tot teritoriul României, de personal din domeniu, pentru asigurarea nediscreționară de personal pentru toate specialitățile.

Construirea de noi spitale în raport cu posibilitățile reale existente.

Renovarea, reabilitarea și consolidarea cu dotările adecvate a tuturor spitalelor, maternităților, centrelor de diagnoză și tratament, bazelor de recuperare, laboratoarelor și reevaluarea lor la cerințele actuale.

Inventarierea și evaluarea sceptică și faptică a tuturor achizițiilor efectuate în toate spitalele, maternitățile, centrele de diagnoză și tratament, laboratoare, inclusiv baze de tratament și recuperare, care sunt nefolosite și abandonate din diverse motive invocate (medici depășiți de evoluția tehnologică și plini de personalitate care nu permit accesul tinerilor absolvenți în spitale blocând locurile, management învechit și depășit).

Reorganizarea întregului management existent depășit și incompetent, lipsit de profesionalism și depășit de evoluția tehnologică.

Asigurarea de manageri cu specializare efectiv în domeniu.

Obligativitatea prin școlarizare și trainingul periodic a tuturor cadrelor medicale și a personalului auxiliar în vederea acumulării și punerii în practică, pentru a putea aplica în practica noul.(a inovației/a nolior cunoștințe medicale) Trecerea tuturor spitalelor, maternităților, clinicilor de diagnoză și tratament, a tuturor laboratoarelor de analize și a celor de testare psihică în directa subordonare a Ministerului Sănătății Populației din subordinea Ministerului Transporturilor și Poștei Române etc. pentru o bună și corectă gestionare (desfiintindu-se în acest fel dubla subordonare).

Economie majoră de fonduri, eliminarea de subvenții și cheltuieli din banii publici în mod discreționar, la cheremul politicului, nejustificate.

Controlarea activelor și a patrimoniului Statului Român, abandonat și neinventariat intenționat.

Crearea în toate spitalele de laboratoare proprii, clinici de specialitate, baze de tratament, eliminându-se practicile de externalizare a serviciilor.

Crearea de cantine și spălătorii proprii, în acest mod se economisesc banii publici, se elimină îmbolnăvirile cu noi surse de infectare și asigură protejarea personalului.

Dotarea cu tehnologie nouă, la standardele U.E., de calitate special pentru acest domeniu de instalații de stingere a incendiilor și protecția personalului medical și a pacienților.

Asigurarea de spații special amenajate, fără discriminare, cu dotări normale, după standarde moderne, cu vestiare, dușuri și locuri de servit masa.

Asigurarea de personal auxiliar suficient pentru toate tipurile de activități ce se desfășoară în obiectivul respectiv.

Programul nostru este un tot unitar real și profesional și se va baza pe realitate(se va raporta la actualitate), nu pe prognoze mincinoase si nerealiste.

Are la baza un fundament serios, realist și în raport cu evoluția situației interne și internaționale, implementează strategii și reforme punctuale ce se vor aplica cu strictețe si realism.

Iulian Surugiu
Presedinte Partidul Patrioților