Dragi compatrioți din Republica Italiană, Partidul Patrioților dorește să demareze o procedură parlamentară pentru modificarea legii italiene, referitoare la „Regulament privind protecția minorităților lingvistice istorice”.

În situația în care demersurile comune ale dumneavoastră și ale Partidului Patrioților vor fi încununate de succes, minoritatea română va beneficia de o serie de facilități, din care se remarcă următoarele:

  1. Se inițiază posibilitatea înființării învățământului în limba română, pentru copii aparținând comunității române din Italia. De asemenea, statul italian va asigura pregătirea cadrelor didactice care vor preda în limba română, cu fonduri alocate de la bugetul de stat al Italiei; 2. Limba română ar putea fi folosită în exercitarea mandatului aleșilor locali de origine română (în municipalitățile în care compatrioții noștri sunt peste 15% din totalul populației) precum și publicarea deciziilor Consiliilor Locale și în limba noastră maternă. Acest lucru ar permite o mai ușoară înțelegere a legislației locale de către românii din respectivele municipalități; 3. Numele persoanelor din comunitatea română, își vor păstra grafia inițială, evitându-se în acest fel „italienizarea” numelor compatrioților noștri din Italia; 4. Cu sprijinul RAI, se pot realiza emisiuni în limba română, utile pentru informarea membrilor comunității noastre din Italia; 5. Finanțarea tuturor programelor necesare protejării limbii române, va fi realizată de la bugetul de stat și nu din fondurile unităților teritoriale locale, sens în care Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene alocă anual aceste fonduri. Acest lucru va permite municipalităților accesul la sume suplimentare față de cele de care beneficiază în prezent.
  2. Ar fi pedepsită intoleranța/abuzurile la adresa membrilor comunității române din Italia, conform Legii 482/1999, completată cu Legea 38/2001 și în directă concordanță cu Legea 654/1975 și a Decretului legislativ 122/1993; 7. Nu în ultimul rând, conform Constituției Republicii Italiene, comunitatea română din Italia ar avea un reprezentant în Parlamentul Italian, care ar face cunoscute problemele compatrioților noștri în legislativul de la Roma; 8. Având în vedere prevederile legislative din domeniul fiscal, membrii comunităților, după declararea limbii române ca fiind limbă protejată, vor putea beneficia de unele facilități fiscale (taxe și impozite reduse).

În vederea inițierii demersului legislativ este necesar ca un număr mare de conaționali din Italia să se alăture acestei inițiative a Partidului Patrioților prin semnarea unei petiții în care să solicite să se modifice legea 482/1999. Șansele de reușită sunt reale pentru că legea menționată este una care nu ține cont decât de aspectele istorice.

Astfel, în definirea tuturor celor 12 minorități lingvistice recunoscute s-au avut în vedere doar evenimentele petrecute în urmă cu sute de ani și nu s-a ținut cont și de evoluțiile petrecute la nivelul Italiei și al Uniunii Europene de după 2000 (migrația muncitorilor români în peninsulă). De asemenea, prin legea 482/1999 se dorește să se protejeze un număr de circa 2,4-3 milioane de minoritari (12 minorități), însă comunitatea română singură, numără circa 2 milioane de persoane. În consecință, modificarea legii este imperios necesară, prin introducerea minorității lingvistice române.

Trebuie să amendăm, cel puțin prin vot, faptul că autoritățile de la București de până acum, nu au întreprins nici un fel de demers, pentru sensibilizarea clasei politice de la Roma, față de comunitatea română din Italia, deși legea 482 permite acest lucru. Astfel, norma legislativă menționată prevede că Republica Italiană poate promova, în condiții de reciprocitate cu statele străine, protejarea și dezvoltarea limbilor și culturilor minoritare naționale, dacă respectiva minoritate este una relevantă (ca număr) și și-au păstrat identitatea socio-culturală și lingvistică originară. Având în vedere faptul că minoritatea italiană din România are foarte multe avantaje (inclusiv cele prezentate mai sus), guvernanții de la București ar fi putut să întreprindă, cu succes, demersurile necesare, însă nu au făcut acest lucru.

În consecință, suntem conștienți că demersul este unul de durată și necesită inclusiv sprijin politic în Parlamentele României și al Republicii Italiene, însă Partidul Patrioților este decis să facă acest lucru. Pentru aceasta, reiterăm apelul adresat comunității române din Italia de a se alătura demersurilor Partidului Patrioților și de a vota masiv această formațiune politică.

Iulian Surugiu
Presedinte Partidul Patrioților