GLORIE VEȘNICĂ EROILOR NEAMULUI

GLORIE VEȘNICĂ EROILOR NEAMULUI

HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN

238 DE ANI DE LA MARTIRIUL LOR

 

La data de 28 februarie 2023 comemorăm jertfa Patrioților Români,Eroi ai Neamului Horea, Cloșca și Crișan.

Patrioții Români Horea, Cloşca şi Crişan au condus o răscoală ţărănească a iobagilor români din Munţii Apuseni, izbucnită la data de 31 octombrie 1784 la Mesteacăn, judeţul Hunedoara și a cuprins cu repeziciune toată Transilvania.

La impozitele foarte mari pe care le plăteau atât nobililor cât și administrației austriece, s-a adăugat creşterea numărului de zile de lucru datorate de către iobagi. 

Dacă această oprimare nu era îndeajuns, iobagilor li s-au luat unele drepturi pe care le aveau din strămoşi, cum ar fi dreptul asupra pădurilor, care iniţial au fost ale lor, fiind luate de la ei prin înşelăciune de către nobilii maghiari sau administraţia austriacă.

În vara anului 1784, având nevoie de soldaţi pentru războaiele pe care le ducea împotriva turcilor şi francezilor, împăratul austriac Iosif al II-lea a aprobat recrutarea unui număr suplimentar de soldaţi în regimentele de grăniceri din Transilvania.

Ţăranii iobagi înrolaţi în aceste regimente de grăniceri scăpau de iobăgie, primind toate drepturile unor cetăţeni liberi, având doar îndatoriri militare.

Prin înrolarea iobagilor de pe moşiile lor, nobilii pierdeau o importantă forţă de muncă gratuită, motiv pentru care s-au opus plecării acestora, această situație fiind scânteia care a declanșat răscoala.

Presa vremii( “The Times”din Londra) scria la 31 ianuarie 1785 despre răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan:

„Aceşti oameni sunt valahi (Wallachians), coborâtori la origine din coloniştii romani care au fost aşezaţi în Dacia. Cei mai mulţi ţin de Biserica Grecească, iar populaţia ţării pe care o locuiesc este crezută să fie de 670.000 de suflete. Sunt de constituţie puternică, înalţi şi bine făcuţi; deşi sunt supuşi celui mai împovărător jug al guvernării feudale, ei nu îşi dezmint originea romană. 

Reduşi la cel mai abject statut de sclavi, nu li se îngăduia să se bucure de niciuni fel de drept de proprietate, fiind la mila stăpânilor lor, care nu puteau accepta că aceşti chinuiţi vasali ai lor ar putea gândi că ar avea nişte drepturi de revendicat.”

Datorită tertipurilor austriecilor dar și a trădărilor succesive, răscoala a eșuat iar capii lor au fost arestați.

Patriotul Român, Eroul Național Crișan s-a sinucis în celula sa în ziua de 13 februarie 1785.

În ziua 14 februarie 1785, s-a pronunţat sentinţa asupra cadavrului său şi anume să fie târât la locul de execuţie, să i se taie capul, iar trupul să îi fie despicat în patru bucăţi. 

În ziua de 16 februarie 1785, capul lui Crişan a fost expus în ţeapă la Cărpiniş, iar cele patru bucăţi ale trupului său au fost expuse pe roată la Abrud, la Brad, la Bucium și la Mihăileni, ca avertisment şi exemplu pentru cei care ar mai îndrăzni pe viitor să se mai răscoale. 

În ziua de 26 februarie 1785 a fost pronunţată sentinţa lui Horea şi lui Cloşca, care îi condamna la moarte prin tragere pe roată, trupurile lor urmând a fi dezmembrate şi expuse în diferite părţi din Munţii Apuseni, ca exemplu şi avertisment pentru cei care ar mai îndrăzni să se răscoale.

Locul de execuţie a fost pregătit la sud de cetatea Alba Iulia, unde astăzi înjosind memoria Patrioților Români, Eroi ai Neamului, se oficiază zilnic ceremonia schimbării Gărzii Austriece.

Patriotul Național, Eroul Național Cloșca și-a dat ultima suflare după ce a primit aproximativ douăzeci de lovituri de roată de față fiind Patriotul Național, Eroul Național Horea.

Părţi din trupurile lui Horea şi Cloşca au fost expuse de autorităţile austriece în diferite locuri publice din satele din Transilvania, drept avertisment pentru iobagii români. 

Tradiţia populară spune că mâna dreaptă a lui Horea a fost expusă la Ţebea, judeţul Hunedoara, mai apoi ea fiind îngropată sub Gorunul lui Horea.

Partidul Patrioților cinstește memoria înaintașilor noștri care ne-au lăsat moștenire o țară independentă și suverană.

Partidul Patrioților aduce un pios omagiu Eroilor Neamului, Patrioților Români Horea, Cloșca și Crișan.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Glorie Eternă!

Iulian SURUGIU

PREȘEDINTELE PARTIDULUI PATRIOȚILOR