PARTIDUL PATRIOȚILOR pastedGraphic.pngSALUTĂ INIȚIATIVA DIN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVApastedGraphic_1.png PRIVIND ÎNLOCUIREA SINTAGMEI ”LIMBA MOLDOVENEASCĂ”CU ”LIMBA ROMÂNĂ” INCLUSIV ÎN CONSTITUȚIE

Proiectul de lege depus în Parlamentul Republicii Moldova pastedGraphic_2.pngprevede ca în textele legilor Republicii MoldovapastedGraphic_3.png, inclusiv în Constituţie, sintagma ‘limba moldovenească’ să fie substituită cu ‘limba română’.

Această schimbare ar conduce la corectarea unei nedreptăți istorice.

Dacă va fi adoptată, legea va implementa o decizie a Curţii Constituţionale din anul 2013, care a decis că textul Declaraţiei de Independenţă pastedGraphic_3.pngprimează în faţa Constituţiei. 

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova pastedGraphic_3.pngconsfințea limba română ca fiind limba de stat.

Proiectul vizează ca sintagmele ‘limba de stat’, ‘limba oficială’ şi ‘limba maternă’, vor fi înlocuite cu ‘limba română’.

“Limba română ca limbă de stat” şi “reintroducerea alfabetului latin” sunt primele incluse în enumerarea din Declaraţia de Independenţă a “elementelor de identificare” ale statului moldovean.

Partidul Patrioților pastedGraphic_4.png sprijină cultivarea și protejarea tuturor valorilor naționale care ne definesc pe noi româniipastedGraphic_5.png.

Limba noastră-i o comoară

În adâncuri înfundată

Un şirag de piatră rară

Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde

Într-un neam, ce fără veste

S-a trezit din somn de moarte

Ca viteazul din poveste.

(Mihai Eminescu)

 

PREȘEDINTELE PARTIDULUI PATRIOȚILOR pastedGraphic_6.png

Iulian SURUGIU