Mihai Eminescu

“Eminescu este cel dintâi scriitor român care scrie către toţi românii într-un grai pe care românii de oriunde îl pot recunoaşte ca al lor”. (N.Iorga)
La 15 iunie 1889 a încetat din viaţă Mihai Eminescu, cel mai reprezentativ poet al literaturii române, “poetul nepereche” (G.Călinescu), creator al unei opere tradusă în mai mult de 60 de limbi, care străbate timpul cu o forţă nealterată, trăind într-o perpetuă actualitate.
Spiritul românesc a pierdut nu doar un poet, cât şi un publicist care a luptat pentru ca ţara sa să devină un stat liber, puternic și independent.
Deşi Eminescu (poet, prozator și journalist) a avut o existenţă scurtă, de doar 39 de ani, el a lăsat generaţiilor următoare o operă uriaşă, fiind socotit printre cei mai mari poeţi ai României şi ai lumii.
Este cunoscut, apreciat şi studiat nu numai de românii de pretutindeni, dar şi de alte popoare.
În fiecare an în România se vând circa 50.000 de volume de Mihai Eminescu.
Şi astăzi publicistul şi poetul Eminescu rămâne unul dintre cei mai citiţi autori.
Să citim opera marelui poet și publicist pentru că niciodată, până la Mihai Eminescu, limba română n-a sunat cu atâta de armonios, natural şi atât de firesc.
“Doina” lui Eminescu vorbeste despre dragostea de limba, de glie, de neam:
De la Nistru pân’ la Tissa
Tot Românul plânsu-mi-s’a,
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate…
…Vai de biet Român săracul!
Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se ‘ndeamnă,
Nici îi este toamna, toamnă,
Nici e vara vara lui,
Și-i străin în țara lui.

PREȘEDINTE Iulian Surugiu