În această zi onorăm militarii, jandarmii și polițiștii români care au servit Patria 🇷🇴 dincolo de frontierele naționale, parte a obligațiilor internaționale asumate de ROMÂNIA 🇷🇴 în cadrul ONU, OSCE, UE și NATO. Compatrioții noștri și-au adus o contribuție unanim recunoscută de către aliații și partenerii noștri externi și apreciată de către popoarele răvășite de război, la menținerea păcii, instruirea forțelor locale de poliție și jandarmerie pe toate treptele ierarhiei acestora. Unii dintre ei au dat jertfă supremă pentru a-și îndeplini misiunea trecând în rândul Eroilor Neamului Românesc. PARTIDUL PATRIOȚILOR recunoaște meritele Veteranilor din Teatrele de Operații și va veghea la acordarea drepturilor care li se cuvin conform legii, la îmbunătățirea tratamentului la care sunt supuși la întoarcerea din teatrele de operații.

La Mulți Ani Veteranilor din Teatrele de Operații.

Președintele Partidului Patrioților

Iulian SURUGIU